3PL Partnerattiecības

Uzticamība un drošība

Ņemot vērā PLG logistics Klientu preču sensitīvo dabu un to augstvērtību, iekšējās drošības sistēmai ir prioritāra nozīme.To apliecina AEO - Atzītā Ekonomiskā Operatora statuss, kas piešķirts 2011.gadā, līdzvērtīgi tādiem starptautiskiem, Latvijā pārstāvētiem uzņēmumiem kā DBSchenker, TNT Latvia, DPD Latvija, DHL un citiem. Kopā Latvijā no 2008 - 2013 gadam AEOF sertifikāts (vienkāršotas muitas procedūras un atbilstoša drošība) piešķirts 16 uzņēmumiem.

PLG logistics Klientu preču drošību nodrošina četros līmeņos:

Līmenis Nr.1 Iekšēji vadīts, neatkarīgi licencēts, apsardzes dienests

  1. Ierobežota piekļuve - noliktavas teritorijai; slēgta piekļuve noliktavas ēkām un telpām
  2. Teritorijas un noliktavu telpu ieejas kontrole
  3. Diennakts apsardze (licencēti apsardzes darbinieki)
  4. Atklātā un slēptā video novērošanas sistēma
  5. Ugunsdrošības un ieejas kontroles signalizāciju

Līmenis Nr.2 Personāla un viesu pieejas kontrole

Atbilstoši piešķirtajam AEO (Atzītā Ekonomiskā Operatora) statusam, PLG logistics personāls tiek atpazīts pēc personāla kartēm, kuras tiek lietotas darba vietā, savukārt uzņēmuma viesiem vai klientiem tiek izsniegta atļauja uzturēties teritorijā ar nozīmētu atbildīgo personu.

Līmenis Nr.3 Atbildības apdrošināšana

Ar ilgstoša sadarbības partnera - apdrošināšanas brokera, kas specializējies transporta un loģistikas nozares apdrošināšanā, palīdzību tiek izvēlēts A+ reitinga apdrošinātājs.

Apdrošināšana pilnībā iekļauj PLG logistics profesionālo darbību, tai skaitā Klientu uzticēto atbildību par akcīzes markām, pārvadājumiem un pilnvērtīgiem 3PL risinājumiem. Apdrošināta ir pilnīga PLG logistics profesionālā darbība visa veida loģistikas procesu ietvaros.

Līmenis Nr.4 Ilgtermiņa partnerattiecības

Sadarbība ar Klientiem tiek veidota galvenokārt uz ilgtermiņa un abpusējā izdevīguma pamata, ko apliecina:

  • Vairāk kā 15 gadu pieredze sensitīvo un augstvērtīgo preču loģistikā;
  • Pastāvīgi izcili loģistikas eksperti - loģistikas procesu vadītājiem;
  • Ilgtermiņa partnerattiecībām ar vadošajiem Klientiem