3PL Partnerattiecības

3PL Partnerattiecības

Mūsu piegādātāju, sadarbības partneru un Klientu sadarbība tiek balstīta uz

  • abpusēja izdevīguma;
  • savstarpējas atklātības un
  • partnerattiecību principiem. 

Operatīvi un periodiski tiek izvērtēta Partnera sadarbības efektivitāte, to izmaksu pamatojums un iespējamās izmaiņas sadarbības uzlabošanai. Šāda analītika tiek veikta sadarbībā ar Partnera vai Klienta apkalpošanā iesaistītajām personām, lai nodrošinātu aktuālu un abpusēji saistošu, atklātu diskusiju.

Rezultatīvi un veiksmīgi Klientu attiecību stāsti veidojas ilgtermiņa sadarbības rezultātā, kuras laikā tiek izvērtēta, pārbaudīta un pielāgota loģistikas sistēma.

Šādas sadarbības ieguvumi ir ne tikai ekonomiski. Izstrādājot sadarbības rokasgrāmatu, PLG logistics ir iespējas samazināt iespējamo kļūdu procentu līdz 0.02% ikdienas, apjomīgiem vietējiem distribūcijas (Domestic) vai starptautiskiem - tranzīta, konsolidācijas noliktavas procesiem.

Kopumā šāda sadarbība rada - pielāgotu loģistikas sistēmu, augstāku produktivitāti un vērtīgāku ekonomisko pamatojumu.