Dzērienu loģistika

Piegādes uz Krieviju un NVS

Vidēji 86% no kopējā 25 miljoni apstrādājamo preču apjoma PLG logistics ir Latvijai tranzītā esošās kravas. Tā ir tranzīta plūsma no ASV, Čīles, Eiropas valstīm (Skotijas, Francijas, Spānijas, Itālijas vīna reģioniem), kas tiek apstrādāta un tālāk piegādāta Eiropas Savienības eksporta valstīm - galvenokārt Krievijai, arī Baltkrievijai, Ukrainai un Āzijas reģiona valstīm.

Klienti novērtē KONSOLIDĀCIJAS noliktavas izdevīgumu - kur vienas noliktavas ietvaros tiek uzglabāti sūtījumi no dažādiem piegādātājiem. Ienākošās preces tiek marķētas ar tirgum nepieciešamo marķējumu, komplektētas atbilstoši nepieciešamībai.

Fiskālā Pārstāvniecība

Sekojot vadošo loģistikas un tranzītvalstu piemēram, Latvijā kopš 2011.gada ir izveidota iespēja loģistikas uzņēmumiem reģistrēt fiskālo pārstāvniecību. Tā dod iespēju jebkurai ES reģistrētai personai veicot LR apliekamos darījumus (piemēram, preču pārdošanas darījumu noliktavas ietvaros) nereģistrēties LR kā PVN maksātājam, bet pilnvarot savu loģistikas pārstāvi - fiskālo pārstāvi - pārstāvēt tā fiskālās intereses LR.

PLG logistics ir reģistrēts fiskālais pārstāvis, kas ir tiesīgs pārstāvēt savu Klientu darījumos, kas veikti LR un saistīti ar preču eksportu no Eiropas Savienības vai ar preču importu Eiropas Savienībā.

PLG logistics fiskālā pārstāvja pakalpojums Klientiem sniedz iespēju:

  1. Komplektēt un pielāgot izejošos sūtījumu ārpus Eiropas Savienības (uz Krieviju, Ukrainu, Baltkrieviju)
  2. Identiski komplektēt un pielāgot ienākošos sūtījumus no trešajām valstīm uz Eiropas Savienību
  3. Būtiski samazināt muitas formalitāšu izmaksas

Vairāk informācijas: Noderīgi/Fiskālā pārstāvniecība